Echokardiografie.

Gregor, Pavel; Widimský, Petr; Niederle, Petr
2., přeprac. vyd. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1991. 347 s.