Dvořákova čítanka : články a skladby : na paměť 25. výročí smrti Ant. Dvořáka ; uspoř. Otakar Šourek.

Dvořák, Antonín; Šourek, Otakar
Státní nakladatelství, 1929. 91 s.