Dvě facky & pohřeb.

Sobota, Luděk
Vyd. 2., přeprac. a rozš. Deus, 2008. 295 s.