Dvanásť rokov boja proti fašizmu a vojne : príspevok k dejinám Komunistickej strany Nemecka od roku 1933 do roku 1945.

Winzer, Otto
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1957. 265 s.