Dvacať rokov slobody : príručka k jubilejným oslavám 20. výročia našej samostatnosti.

Slovenský jubilárny výbor, 1938. 103, [IV] s.