Dva dopisy Pospischielovi.

Grün, Max von der
1. vyd. Svoboda, 1972. 201 s.
Edice: Jiskry