Dva buditelé : na paměť 100. výročí smrti Sedláčkovy a 75. výročí úmrtí Smetanova.

Felix, Emil
Národopisné museum Plzeňska, 1936. 38 s., [11] l. obr. příl