Dům pod kaštany.

Bechlerowa, Helena; il. Szancer, Jan Marcin
Nasza księgarnia, 1973. 94 s.