Duchovní tvář východočeského kraje.

ed. Škorpil, Emanuel
Krajské ústředí osvětových sborů, 1940. 220 s.