Duchem i mečem.

ed. Heřmanský, František
Naše vojsko, 2008. 782 s., xii barev. obr. příl., 72 obr. příl