Duch Národních novin : spis obsahující úvodní články z Ná rodních Novin roku 1848, 1849, 1850 sepsaných od Karla Havlíčka Borovského.

Havlíček Borovský, Karel
A. Neubert, 1898. 439+[3] s.