Duch národních novin : spis, obsahující úvodní články z Národních Novin roků 1848, 1849, 1850.

Havlíček Borovský, Karel
Tiskárna Františka Procházky, 1851. 281 s.