Duch na reťazi : sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945-1989.

Bílik, René
1. vyd. Kalligram, 2008. 192 s.