Dubá.

Vojtíšek, Břetislav
Severočeský krajský národní výbor, 1961. 1 nestránkovaný sv