Držíme se slova Ještěrky : malá antologie zimbabwské ndebelské literatury = We hold on to the word of lizard : a small anthology of Zimbabwean Ndebele writing.

Zdeněk Susa, 2004. 118, 124 s.