Druhý synod českobratrské církve evangelické v Praze r. 1923 : program a členové synodu : zprávy a návrhy.

Synodní výbor Českobratrské církve evangelické, 1923. 120 s.