Druhy jazykových rozborov slovenčiny.

Kučera, Ladislav
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1971. 271 s.
Edice: Knižnica metodickej literatúry