Druhý dych : (texty z rokov 2004-2010).

Bútora, Martin
1. vyd. Kalligram, 2010. 593 s.