Druhý dech průmyslové architektury : sborník z výstavy alternativních studentských projektů na téma nové využití průmyslového dědictví jako podnět nebo nástroj územního rozvoje : 4. mezinárodní bienále Industriální stopy, září 2007.

ed. Vorlík, Petr
České vysoké učení technické v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2007. 169 s.