Druhotné účinky tuhé zimy v roce 1928-29 na lesní dřeviny : Die sekundären Wirkungen des strengen Winters im Jahre 1928-29 auf die Holzarten.

Polanský, Bohuslav
Ministerstvo zemědělství Československé republiky, . 98 s.
Edice: Sborník výzkumných ústavů zemědělských v ČSR ; sv. 74