Druhé dějství.

Marson, Lyon; Wilton, Louis
Karel Voleský, 1929. 267 s.
Edice: Dvacetikorunová kolekce ; 17