Druhé bydlení v Česku.

Bičík, Ivan
1. vyd. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2001. 167 s.