Druhá svetová vojna : najvýznamnejšie udalosti.

Dowswell, Paul
Ottovo nakladatelství, 2009. 128 s.