Druhá světová válka. II. díl, Jejich nejskvělejší hodina.

Churchill, Winston
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 618 s.