Druhá nedělní a sváteční čítanka.

Balík, Karel
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1925. 331 s.
Edice: Podíl "Údů Dědictví Svatojanského"