Druhá mluvnice německá pro žáky městských a hlavních škol v císařství Rakouském.

Cís. král. správa skladu školních knih pro Čechy, 1858. 186 s.