Drůbež a drůbeží pochoutky.

Sedláčková, Hana; il. Sládek, Miloš; il. Řežábková, Eva
[2. vyd.]. Avicenum, 1991. 217 s.