Drotárska odysea.

Čomaj, Ján
Matica slovenská, 2011. 220 s.