Drogy na předpis : lékařská preskripce narkotik : vědecké podklady a praktické zkušenosti.

Votobia, 1998. 418 s.