Drogová päťročnica.

Vacek, Jiří
Agentúra Závislosť, 1997. 168 s.