Drogová nezávislosť alebo Ako sa nestať toxikomanom.

Podhradský, Ján; Komárik, Emil
1.vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 92 s.