Drobní lidé : Črty ze všedního života. I[-II].

Herrmann, Ignát
3. prohl. vyd. Otto, 1904. 2 sv