Dříví - obchod - průmysl.

Velíšek, Josef
Ministerstvo zemědělství-ústřední ředitelství státních lesů a statků, 1947. 184 s.