Drevené stavby na Slovensku.

Lazišťan, Eugen; Michalov, Ján
2., preprac. a dopln. vyd. Osveta, 1983. Nestr. fot