Dřevěné městečko.

Drápalová, Lenka
2., rozš. a dopl. vyd. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2008. 61 s.