Dřevěné kostelíky v Karpatech : řada šesti dřevorytů.

Řeřicha, Josef
Československá jednota, 1931. [2] s., vi l. obr. příl