Drevená dedina.

Hečko, František
7., dopln. vyd. Slov. spis, 1977. 406 s.
Edice: Vybrané spisy / Hečko, F ; Zv. 3