Draslo jako prostředek k ochraně rostlin.

Baudyš, Eduard
VII. opravené vydání. nákladem vlastním, 1939. 94 - [II] s.