Dramatické umění '89, Sv. 3.

1. vyd. Svaz čes. dramatických umělců, 1989. sv. -
Edice: Dramatické umění