Dramatická díla Williama Shakespeara.

Shakespeare, William
Museum království Českého, . 111 s.
Edice: Dramatická díla Williama Shakespeara