Dramatická díla Williama Shakespeara. Díl II.

Shakespeare, William
Museum království Českého, 1858. 96, 128, 127, 96 s.