Veselé ženy Windsorské.

Čelakovský, Ladislav; Shakespeare, William; Malý, Jakub; Čejka, J; Doucha, František
Nákladem Musea království českého, . 96 s.; 96 s. ; 111 s. ; 120 s. ; 163 s.
Edice: Dramatická díla Williama Shakespeara ; díl 2., č. 5