Dráma proti útlaku : k niektorým aspektom jej triednosti.

Boor, Ján
1. vyd. Slov. spis, 1980. 206 s.
Edice: Horizonty. Malý rad ; Zv. 2