Dráma a divadlo sveta : výber z esejí a štúdií.

Boor, Ján
Vyd. 1. Tatran, 1985. 272 s.