Drákulův host.

Stoker, Bram
Vyd. 1. Argo, 1995. 212 s.