Drahý pane kancléři-- : vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala.

Paulová, Milada; Šámal, Přemysl; ed. Hálek, Jan; ed. Brádlerová, Daniela
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, . 635 s.; 2 sv