Dr. Tomáš Garrigue Masaryk osvoboditel a první president československé republiky : (sborník k jeho 80. narozeninám) : Plzeňské školní mládeži věnuje rada města Plzně spolu s učitelskou radou a místní školní radou v Plzni.

Masaryk, Tomáš Garrigue; Wenig, Frank
[nákl.vl.], 1930. 12 s.