Dr. Martina Knauera Stoletý Kalendář pro 19. a 20. století : mimo to krátký popis planet, pravidla povětrnosti.

Knauer, Martin
Karel Bellmann, 1868. 115 s.