Dr. Karol Kuzmány : život a dielo.

Bujnák, Pavel
Nákladom kníhkupeckého a vydavateľského úč. spolku "Tranoscius", 1927. 318 s.