Dr. Karel Treybal : Život a dílo českého šachového mistra.

Prokeš, Ladislav
První vydání. A. Neubert, 1946. 201-[II] s.